ZIS Auxillary Staff

James

James Sun

Executive Director
Li

Shuyong Li

Logistics
Jenny

Jenny Wang

Accountant
Lucy Lv

Lucy Lv

Cashier
Fanny Huang

Fanny Huang

Property Staff
Biny

Ben Zhang

IT Technician
Chen

Jiayang Chen

Electrician
quill

Quill Wang

Nurse
Jianqing Zhong

Jianqing Zhong

Cleaner
Shenghao Ye

Shenghao Ye

Cleaner
Caiyun Zeng

Caiyun Zeng

Cleaner
Yunqiong Chen

Yunqiong Chen

Cleaner
Shuiju Guan

Shuiju Guan

Cleaner
Dequan Zhong

Dequan Zhong

Gardner
Jiaqi Chang

Jiaqi Chang

Security
Zhangjian

Zhang Jian

Driver

Zhuhai International School is an authorized school for the IB Primary Years Programme, Middle Years Programme and Diploma Programme.